Witamy w Centrum Chirurgii Migreny

Rodzaje, typy migreny

Rodzaje migreny

Każdy pacjent zmaga się z indywidualnymi objawami migreny. W celu odróżnienia standardowych objawów bólu głowy od bóli migrenowych Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy (International Headache Society) wyróżniło dwa najczęściej występujące rodzaje migreny.

 1. Migrena bez aury – „zwykła” migrena
 2. Migrena z aurą – „klasyczna” migrena

Jest to choroba przewlekła powodująca uciążliwe bóle głowy, które są najbardziej symptomatycznymi i dotkliwymi jej objawami. Charakterystycznym zjawiskiem przy migrenie jest aura, czyli specyficzne dysfunkcje zmysłów. Jest ona terminem medycznym używanym do opisu szeregu objawów neurologicznych, które mogą towarzyszyć migrenie. Najczęściej obejmują one zaburzenia widzenia, ale mogą być również odczuwane jako uczucie zdrętwienia lub mrowienia, zawroty głowy, a nawet odczucie zaburzeń równowagi.

Ponadto aura może przyjmować formę m.in.:

 • mroczków,
 • błyskającego światła,
 • jasnych plam,

czy powodować pomniejszenie widzianych przedmiotów, problemy z ostrością widzenia albo tymczasową utratę wzroku.

Te dolegliwości mogą występować jednocześnie podczas jednego napadu aury.

Na czym polegają najbardziej charakterystyczne typy migreny? Oto krótka charakterystyka najczęściej występujących rodzajów tego schorzenia:


Migrena bez aury – „zwykła” migrena

Cierpi na nią około 85% pacjentów. Do jej objawów zalicza się poważne bóle głowy, występujące głównie z jednej strony głowy (w czasie napadu objawy często zmieniają stronę lub rozlewają się po całej głowie). Przeszywającemu, pulsującemu bólowi zazwyczaj towarzyszą nudności, wymioty i nadwrażliwość na światło, dźwięk i zapachy. Napady migreny trwają zazwyczaj od 4 do 72 godzin.


Migrena z aurą – „klasyczna” migrena

Dla około 15 % chorych prawdziwa migrena zaczyna się aurą. Ten etap charakteryzuje szereg objawów neurologicznych (objawy aury). Do nich zalicza się m.in. wzrokowe. W migrenie z aurą pojawiać się mogą także zawroty głowy, utrata łaknienia, okresowe drętwienie kończyn, trudności w mówieniu i koncentracji. Bardzo szybko zwiększają one swoje natężenie i trwają zazwyczaj od 30 do 60 minut. W trakcie nasilania się objawów neurologicznych pojawia się przeszywający ból głowy i napad migrenowy.

Oba rodzaje migren różnią się m.in. tym, że migrena z aurą wpływa na oboje oczu, a bez aury – dotyczy tylko jednego. Łączą je za to wspomniane już zaburzenia widzenia czy nudności i nadwrażliwość na światło.

Poza tymi typami migren wyróżnia się jeszcze inne rodzaje tej choroby:

 • okoporaźną,
 • siatkówkową,
 • powikłaną,
 • wysiłkową,
 • psychiczną,
 • sporadyczną,
 • miesiączkową,
 • hiperpiretyczną,
 • dziecięce zespoły okresowe.

Dzięki dokładnej diagnozie możemy zdefiniować, na jaką migrenę cierpi pacjent. Nie powinno się lekceważyć tych objawów, aby nie doszło do powikłań. Może ona bowiem wywołać migrenowy zawał mózgu lub wyzwalać napady padaczkowe. Proponowane przez nas leczenie toksyną botulinową pozwala w zdecydowanej większości przypadków skutecznie pomóc pacjentom. Efektem jest złagodzenie lub nawet całkowite ustąpienie uciążliwych dolegliwości w okresie działania botoksu.


Zarezerwuj wizytę
Call Now Button